Back to Top

Kinderopvang Tjarietstee · Kolholsterweg 7 · 9983 NS Roodeschool · Tel. 0596 516 793 · info@tjarietstee.nl

Tarieven en toeslagen

De kosten van kinderopvang zijn afhankelijk van uw situatie en wensen. U kunt van de overheid een tegemoetkoming krijgen: kinderopvangtoeslag.

Kinderopvang Tjarietstee staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en heeft de volgende registratienummers:
voor de Dagopvang: 203470631
voor de Buitenschoolse opvang: 491296009.

Dit nummer moet door de ouders aan de belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van  kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang staat. De hoogte van de tegemoetkoming van de overheid is afhankelijk van het gezinsinkomen. De toeslag kunt u aanvragen op de site www.toeslagen.nl. De gegevens die nodig zijn om deze aanvraag te doen ontvangt u van Tjarietstee zodra bekend is dat uw kind geplaatst kan worden.

 

De uurprijzen zijn per 1 januari 2024 als volgt

 
Dagopvang contract 51 weken € 9,75
Dagopvang contract 40 weken (excl. vakantieopvang) € 10,15
   
   
Buitenschoolse opvang 51 weken € 9,25
Buitenschoolse opvang 40 weken (excl. vakantieopvang) € 9,90
   
   

Alle kosten voor voeding en verzorgingsmiddelen, inclusief luiers, zijn hierbij inbegrepen. Met uitzondering van flesvoeding, deze dient door de ouders zelf te worden verzorgd. De dagen dat Tjarietstee gesloten is, zijn al verrekend in de prijs per dagdeel. De betalingen dienen vooraf betaald te worden via automatische incasso. Het bedrag dat u maandelijks moet betalen wordt rond de 7e van de maand van uw rekening afgeschreven. U ontvangt van ons een factuur. Extra uren naast de contracturen worden tegen hetzelfde uurtarief achteraf in rekening gebracht

Indien u vroegtijdig wilt stoppen met de kinderopvang, dan dient u dit één maand voor beëindiging schriftelijk mee te delen.

Voor het brengen en halen van de BSO kinderen van school rekenen wij geen reiskosten. Wij halen alleen kinderen van scholen in een straal van 7 km van Tjarietstee. Als u wilt dat uw kind op de fiets naar de opvang komt, mag dat natuurlijk ook. Dit is wel op eigen risico.

Tjarietstee heeft de voor een kinderdagverblijf vereiste verzekeringen afgesloten waaronder een ongevallenverzekering. Ouders moeten voor hun kind een ziektekostenverzekering en een WA verzekering hebben afgesloten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing van uw eigendommen.