Back to Top

Kinderopvang Tjarietstee · Kolholsterweg 7 · 9983 NS Roodeschool · Tel. 0596 516 793 · info@tjarietstee.nl

Oudercontact

Bij kinderopvang Tjarietstee vinden wij het belangrijk dat er betrokkenheid en een goede informatieoverdracht is tussen de ouders en de leiding van de kinderopvang. Dit komt voor het grootste deel tot stand in het dagelijks contact.

Dagopvang

 

Als een kind bij Tjarietstee komt krijgt het een mentor aangewezen. Dit is een pedagogisch medewerker dat op de groep van het kind werkt. Zij volgt de ontwikkeling van het kind en is het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Als een kind over gaat naar een andere groep krijgt het ook weer een nieuwe mentor. Dagelijks vindt er een mondelinge overdracht plaats tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers. Van elk kind, tot 1 jaar, dat het dagverblijf bezoekt wordt een contactschriftje bijgehouden. De pedagogisch medewerkers schrijven in het schriftje de tijden van het eten, drinken en slapen. De ouders kunnen er bijzonderheden in schrijven die belangrijk zijn voor de pedagogisch medewerkers om te weten.

Voor elk kind van 1 tot 4 jaar hebben wij een mapje waarin we verhaaltjes over het kind schrijven en werkjes in bewaren. Eén keer in het jaar, rond de verjaardag van het kind, geven we de mappen aan de ouders mee ter inzage. Als het kind 4 jaar is mag het de map houden. Van elk kind tussen de 0 en 4 jaar houden we de ontwikkeling bij door middel van het volgsysteem Uk & Puk. Rond de leeftijd van 2,5 jaar en 4 jaar (indien nodig eerder of tussendoor) worden de bevindingen met de ouders besproken middels een ouder gesprek met de mentor. Bij baby’s wordt de ontwikkeling (dagelijks) tijdens de overdracht besproken.

U bent natuurlijk ten allen tijde vrij om zelf een gesprek aan te vragen met de mentor van uw kind. Hier zal altijd tijd voor gemaakt worden.

Elke dag dat uw kind Tjarietstee bezoekt sturen wij u een foto en verhaaltje over de groep van uw kind via de ouderapp.

Buitenschoolse opvang
 

Ook de kinderen op de bso krijgen een mentor toegewezen. Dit is naast het eerste aanspreekpunt voor de ouders ook het eerste aanspreekpunt voor de kinderen. Natuurlijk kunnen de ouders en het kind ook terecht bij de andere pedagogisch medewerkers maar als er iets bijzonders is komt de mentor in beeld. De pedagogisch medewerkers kijken en luisteren tijdens hun werk voortdurend naar de kinderen. Zij gebruiken deze informatie om activiteiten aan het kind te kunnen aanbieden die passen bij de individuele behoefte van het kind. Bijzonderheden die gebeurd zijn tijdens de opvang worden tijdens het halen besproken met de ouders. Is er niks bijzonders gebeurd dan kan de overdracht kort zijn, de kinderen kunnen immers zelf ook vertellen. Indien wij op de lange termijn iets bijzonders opmerken aan een kind gaan we in overleg met de ouders en kunnen wij een individuele observatie uitvoeren. Hier wordt een verslag van gemaakt. Uiteraard wordt dit verslag besproken met de ouders/verzorgers. Natuurlijk kunt u zelf ook een gesprek aanvragen met de mentor van uw kind.

Ouders worden op de hoogte gehouden van organisatorische zaken, zoals voorgenomen activiteiten, nieuwe stagiaires/personeel en nieuwtjes, via het informatiebord in de hal en de ouders krijgen regelmatig een nieuwsbrief mee.

Oudercommissie
 

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). Een oudercommissie heeft een adviserende taak en behartigt de belangen van de ouders en de kinderen. Naast het bevorderen van de inspraak van de ouders kan de oudercommissie meedenken over en helpen bij het organiseren van allerlei activiteiten. Bij Tjarietstee hebben we een oudercommissie dat bestaat uit 3 ouders. Als u contact met de oudercommissie wilt kunt u dat doen via de ideeënbus dat in de garderobe van Tjarietstee hangt of via het volgende mailadres: octjarietstee@gmail.com.