Back to Top

Kinderopvang Tjarietstee · Kolholsterweg 7 · 9983 NS Roodeschool · Tel. 0596 516 793 · info@tjarietstee.nl

Openingstijden

 

Kinderopvang Tjarietstee is open van maandag t/m vrijdag van 6:30 uur tot 18:00 uur.
Tjarietstee is het hele jaar open m.u.v. de erkende nationale feestdagen en tussen tweede kerstdag en nieuwjaarsdag. U kunt breng- en haaltijden kiezen, wij werken niet met vaste dagdeel-tijden.

 

0-4 jaar dagopvang

De officiele breng en haaltijden zijn als volgt: 
U mag zelf de breng- en haaltijden aangeven. Tijden graag aangeven per kwartier. Als uitzondering hebben wij de tijden tussen 9:00-11:00 uur en 11:30 -12:15. Tussen deze tijden graag geen kinderen brengen en ophalen i.v.m. het ochtendprogramma en het broodje eten.

Hoe werkt het
Tijdens het intake gesprek geeft u de tijden aan waarop u uw kind wilt brengen en halen. Bijvoorbeeld van 7:30 tot 12:30 uur, van 12:30 tot 18:00 uur of van 8:15 tot 16:15 uur. Enz. Graag wel de uiterste tijd doorgeven dat u  zeker weet dat uw kind gehaald kan worden. Dus als u denk dat u meestal om 17:00 uur uw kind op komt halen, maar het zou ook wel eens 17:15 uur kunnen zijn, dan graag 17:15 uur doorgeven. Wij moeten rekening houden met een leidster-kind ratio (dus bijv. 1 leidster inplannen op 5 kinderen, dus 2 leidsters op 10 kinderen) en als u uw kind te laat ophaalt kan het zijn dat een pedagogisch medewerker langer moet blijven omdat er nog teveel kinderen zijn op de overgebleven pedagogisch medewerker(s). U mag uw kind natuurlijk altijd later brengen en/of eerder halen dan vastgelegd is als het u een keer beter past. Het kan uiteraard een keer nodig zijn om uw kind eerder te brengen of later te halen dan afgesproken. Maar overleg dit dan even met de pedagogisch medewerkers of mail dit even naar Jantina via info@tjarietstee.nl

Het voordeel van het kiezen tussen deze breng- en haaltijden is dat u niet vanaf 6:30 uur hoeft te betalen terwijl u uw kind pas om 8:30 uur brengt. Wij werken dus niet met vastgestelde dagdeel-tijden.

 

4-12 jaar buitenschoolse opvang

Voorschoolse opvang

De voorschoolse opvang kunt u afnemen per kwartier. Met een minimale afname van één uur.

Naschoolse opvang

De naschoolse opvang kunt u afnemen per kwartier met een minimale afname van twee uur per middag. In de vakanties gelden dezelfde tijden als voor de dagopvang.

Vakantieopvang (0-12 jaar)

U kunt een contract met ons afsluiten met of zonder vakantieopvang. We gaan uit van de basisschool vakantie noord. Voor vakantieopvang gelden dezelfde tijden als voor de dagopvang.

 

Vervoer buitenschoolse opvang

Tjarietstee regelt het vervoer van school naar de kinderopvang zelf d.m.v. personenauto’s en vaste BSO chauffeurs en de BSO leidsters. Wij proberen zoveel mogelijk dezelfde chauffeurs naar dezelfde scholen te laten gaan zodat het voor de kinderen vertrouwd is om mee te gaan.

Wanneer de ouders het goed vinden dat hun kind zelfstandig op de fiets naar de BSO komt, willen wij dat graag weten, zodat wij rekening kunnen houden met de binnenkomst van uw kind op de BSO. Dit is wel geheel op eigen risico.