Back to Top

Kinderopvang Tjarietstee · Kolholsterweg 7 · 9983 NS Roodeschool · Tel. 0596 516 793 · info@tjarietstee.nl

Organisatie-innovatie bij Kinderopvang Tjarietstee

 

Kinderopvang Tjarietstee heeft door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een subsidie aanvraag toegewezen gekregen voor de VIA 2020 organisatie-innovatie. Deze subsidieregeling wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en heeft voor Tjarietstee tot doel om vernieuwingen in de organisatie aan te brengen, die mogelijke knelpunten naar de toekomst toe verkleinen.

 

De langetermijnvisie voor de kinderopvangbranche is positief, maar aangezien Kinderopvang Tjarietstee een kleine MKB organisatie is, dient ze haar processen verder te professionaliseren en te innoveren vanwege:

·       het (hoge) personeelstekort in de branche;

·       het gegeven dat kleine kinderopvangorganisaties, zoals Kinderopvang Tjarietstee, goed aansluiten bij de wensen van veel ouders en van grote waarde zijn voor de sector;

·       het verhogen van efficiëntie en effectiviteit door het toepassen van eigentijdse technologie zowel intern als extern.

 

Met behulp van de cofinanciering van Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is het inzetten van externe kennis mogelijk. Hiermee kan de gewenste innovatie plaats vinden en kunnen voorziene problemen voorkomen worden. De ambitie is om het onderscheidend vermogen te behouden en de efficiëntie te vergroten met tijd- en kostenbesparing door het vernieuwen van de interne organisatie (structuur en processen). Daarnaast is het van belang dat de huidige medewerkers zodanig mee ontwikkelen dat het passend blijft bij de behoefte van (toekomstige) klanten, dat interne werkprocessen efficiënter en minder arbeidsintensief verlopen en dat klanten in hun behoeften worden voorzien.

 

 

Het resultaat van dit project geeft een belangrijke bijdrage aan de toekomstbestendigheid van Kinderopvang Tjarietstee.