Back to Top

Kinderopvang Tjarietstee · Kolholsterweg 7 · 9983 NS Roodeschool · Tel. 0596 516 793 · info@tjarietstee.nl

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang Tjarietstee is een kinderopvang dat gevestigd is op een boerderij. Naast de kinderopvang is de boerderij ook nog in werking als akkerbouwbedrijf. Een voordeel van opvang op een boerderij is dat we beschikken over ongeveer 2500m2 buitenspeelruimte. Buitenspelen neemt een belangrijke plaats in bij de opvang. De dagopvang en buitenschoolse opvang hebben beiden een eigen buitenspeelruimte. De BSO is binnen gezellig ingericht. Wij vinden het belangrijk dat er een gezellige sfeer is en dat de kinderen zich thuis voelen. Bij de BSO gaat het voornamelijk om ontspanning na een intensieve schooldag. Voor het ene kind betekend dat knutselen en voor het andere kind voetballen. Buitenschoolse opvang betekend bij ons ook echt opvang ”buiten school”: een andere locatie dan school, andere omgeving, andere regels en andere gezichten. Kinderen komen zo even ”los” van school en dit vinden wij erg belangrijk omdat kinderen het dan meer als vrije tijd ervaren.

 

Binnenruimte buitenschoolse opvang  

Kinderopvang Tjarietstee mag 70 kinderen op de BSO opvangen. Wij werken vanuit drie basisgroepen waarbij de kinderen van de onderbouw van de basisschool bij elkaar in een groep zitten, kinderen van de middenbouw en kinderen van de bovenbouw bij elkaar in een groep zitten. Basisgroepen op een buitenschoolse opvang hoeven niet gekoppeld te worden aan een eigen groepsruimte. Kinderen mogen gebruik maken van verschillende ruimtes. Tjarietstee heeft er voor gekozen om twee leeftijdsgebonden groepsruimten te creëren zodat je de groep in kan richten met speelgoed naar leeftijd. Een kind van 4 jaar heeft toch behoefte aan ander speel- en spel materiaal dan een kind van 11 jaar. Op de zolder hebben wij nog een woonkamer en een knutselruimte. En beneden hebben wij nog een activiteitenruimte. Deze ruimtes zijn wel voor alle leeftijdsgroepen.

Wij hebben er bewust voor gekozen om de basisgroepen te benoemen als onder- midden- en bovenbouw groep en niet een duidelijke leeftijdsgrens aan te geven. Het is wel duidelijk dat een kind van 5 jaar tot de onderbouwgroep behoord maar bij een kind van 7 jaar is dat niet zo duidelijk. Het hangt van het karakter van het kind af in welke groep het zich het meeste thuis voelt. Wat ook een belangrijke rol speelt is in welke basisgroep de vriendjes van het kind zitten.

Op woensdagmiddag, vrijdagmiddag en in de vakanties als er minder dan 20 kinderen op de BSO zijn dan worden kinderen van de basisgroepen samengevoegd.                     

 

Buitenruimte buitenschoolse opvang

Het buiten zijn is ook bij de BSO iets wat we erg stimuleren. Met name omdat de kinderen vaak de hele dag al in een klaslokaal zitten, een beetje buitenlucht en beweging is dan heel goed. Om te zorgen dat de kinderen graag buitenspelen moet je wel zorg besteden aan de buitenruimte zodat deze aantrekkelijk (en dus vaak avontuurlijk) is. Net als bij de dagopvang hebben we ook bij de buitenschoolse opvang een skelterbaan en allerlei soorten skelters. We hebben skeelers, zodat de kinderen een rondje kunnen skeeleren. Er is ook gezorgt dat kinderen kunnen knikkeren door het aanleggen van een knikkerbaan. Natuurlijk hebben we een voetbalveldje, want voetballen wordt veel gedaan bij Tjarietstee. Er is verder nog een speelheuvel, zandbak, ”vogelnest” schommel, duikelstangen en evenwichtsbalk.
Tevens hebben wij een speelbos waar de kinderen verstoppertje kunnen spelen en bijvoorbeeld hutjes bouwen.
Sommige kinderen vinden het heerlijk om bij de konijnen in het grote hok te zijn en de konijnen te verzorgen. Ook spelen de kinderen veel op de boomstammen in het geiten- en kippenhok en maken zo contact met de dieren.
Door het kweken en verzorgen van een eigen moestuintje leren de kinderen met de groei van (eetbare) gewassen omgaan. Op onze opvang hebben we fruitbomen, de vruchten worden door de kinderen opgeraapt/geplukt en er wordt samen met de kinderen o.a. appelmoes, perencake en appeltaart van gemaakt. De kinderen mogen de groenten en fruit ook verkopen aan de ouders. Van het opgebrachte geld worden weer zaadjes voor de moestuin gekocht.